Bartoszyce: doko鎍zenie budowy budynku mieszkalnego o 陰cznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach woj. warmi雟ko-mazurskie
Numer og這szenia: 10431 - 2008; data zamieszczenia: 15.01.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 244209 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Spo貫cznego Sp. z o.o., ul. Gen. J. Bema, 11-200 Bartoszyce, woj. warmi雟ko-mazurskie, tel. 089 7625236, fax 089 7625236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: sp馧ka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: doko鎍zenie budowy budynku mieszkalnego o 陰cznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach woj. warmi雟ko-mazurskie.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest doko鎍zenie budowy budynku mieszkalnego o 陰cznej liczbie 24 lokali mieszkalnych po這穎nego przy ul. Struga w Bartoszycach, woj. warmi雟ko-mazurskie na dzia販e . 2. Zakres realizacji zgodnie z dokumentacj obejmuje: a) doko鎍zenie budowy pod klucz budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego, czterokondygnacyjnego, ca趾owicie podpiwniczonego wraz z instalacjami wewn皻rznymi, przy陰czami i zagospodarowaniem terenu. parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 346,32 m2 - powierzchnia u篡tkowa budynku - 1003,20 m2 - kubatura - 6140,64 m3 b) zagospodarowanie terenu w zakresie: - wykonania, miejsc postojowych, chodnika - budowy przy陰czy wodoci庵owych - budowy przy陰czy kanalizacji sanitarnej - budowy przy陰czy kanalizacji deszczowej.

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.21.13.40-4.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 1816944,52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 14.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)