Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Obowiązek informacyjny RODO

W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

„LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce informuje, że:

 1. „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, tel. 897625236, bip@bip.lokum-bartoszyce.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Tomasz Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji celów Spółki, wynikających z Ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego oraz statutu „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właścicieli lokali oraz najemców lokali, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego nieruchomości.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
  • Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 (Dz.U. 85 poz. 388),
  • Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 (Dz.U. 71 poz. 733),
  • Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy mające zastosowanie w działalności zarządcy nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych takie jak: zewnętrzni dostawcy systemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa, bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, do czasu jej odwołania.
 7. „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Gdy uzna Pan/Pani, iż „LOKUM” Sp. z o. o. , jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek do Administratora danych osobowych w następujący sposób:
  • listownie na adres zarządcy/administratora nieruchomości: „LOKUM” Sp. z o. o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce
  • przez e-mail: bip@bip.lokum-bartoszyce.pl
  • telefonicznie: +48 89 762 52 36 (sekretariat)

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Grądzka
  data publikacji: 2019-01-17 11:57
 • zmodyfikował: Agnieszka Grądzka
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 07:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 07:41:25