Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert
Bartoszyce, dnia 2006-07-25 „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Poniatowskiego 3 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Docieplenie dwóch ścian budynku.” Termin wykonania robót dwa miesiące od daty podpisania umowy. Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 2.08.2006r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2.08.2006r. godz. 1015. W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych. Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy. Kryterium oceny ofert: Cena 100% Warunki płatności Zamawiający ustala dwa terminy płatności: - I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 50% wartości robót, - II termin do 30 październik 2006r

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-26 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4147
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-26 10:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

"LOKUM" Sp. z o. o.

ul. Jagiellończyka 9

11-200 Bartoszyce

NIP: 743-17-33-165

REGON: 510997458

KRS 0000144399

Bank Millennium S.A.

17116022020000000061911136

Dane kontaktowe

centrala: tel. 89 762 52 36

lokum.bartoszyce@gmail.com

bip@bip.lokum-bartoszyce.pl

Dział Techniczny: 89 762 52 36 - wew. 32 lub 38 lub 34

Administracja: 89 762 52 36 - wew. 44, 45, 46

Księgowość, windykacja: 89 762 52 36 - wew. 37 lub 39

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

godz. 7:00 - 15:00

 

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 770239
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-23 11:34

Stopka strony