Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym BZP: "Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o."

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-09 09:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 10:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania:

"Usługa polegająca na wykonywaniu konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, oraz elektrycznych w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o. o. w Bartoszycach."

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 08:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-30 08:14
Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:

"Usługa polegająca na wykonaniu robót konserwacyjnych i usuwaniu awarii w budynkach mieszkalno-użytkowych administrowanych przez „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-26 12:05
Zaproszenie do składania ofert „Remont klatki schodowej”

                                                       Bartoszyce 2008-06-18

 
 
 
         „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Krótka 1 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „ Remont klatki schodowej .”
         Termin wykonania robót 30.09.2008r .
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 01.07.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2008r o godzinie 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena 100%
 
Warunki płatności:
Zamawiający ustala dwa terminy płatności:
- I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 60 % wartości robót
- II termin 31.10.2008r
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-24 08:11
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-02 13:33
Zaproszenie do składania ofert Bema 4

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:27
Bartoszyce, dnia  2008-06-20
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
            Na zaproszenie do składania ofert na „Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnego przy ul. Bema 4 w Bartoszycach” wpłynęła 1 oferta:
Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Skierś Pl. Konst. 3-go Maja 2/3, 11-200 Bartoszyce na sumę 17.623,71 PLN brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-24 08:16
Zaproszenie do składania ofert Paderewskiego 1-7

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:17
Zaproszenie do składania ofert Warszawska 10

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:03
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 11:04
Rozstrzygnięcie - Warszawska 10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-30 08:51
Ogłoszenie o wyborze oferty

 Bartoszyce, dnia 2008-06-03

 
Ogłoszenie o wyborze oferty
 
            Na zaproszenie do składania ofert na „Remont elewacji budynku przy Placu Konstyt. 3 Maja 2 w Bartoszycach” wpłynęła 1 oferta:
Firma Handlowo-Usługowa „GEDEON” Jarosław Zaborowski,
ul. Wyszyńskiego 18A, 11-100 Lidzbark Warmiński na sumę 23.521,90 PLN brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-03 12:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-03 13:00

 

Bartoszyce, dnia 2008-05-26
 
Zaproszenie do składania ofert
 
 
 
         „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca      w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „ Ocieplenie szczytów budynku .”
         Termin wykonania robót 2 miesiące od daty podpisania umowy.
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 10.06.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2008r o godzinie 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena   100 %
 
Warunki płatności:
Zamawiający ustala dwa terminy płatności:
-         I termin – 14 dni od daty wystawienia faktury 60 % wartości robót.
-         II termin – do dnia 31.10.2008r.
 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-08 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-26 10:50
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-08 11:59
ul. Bema 6

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-21 07:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-30 08:47
Rozstrzygnięcie ul. Traugutta 2

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-12 12:08
Zaproszenie do składania ofert

 

Bartoszyce, dnia 2008-05-15
 
 
         „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca      w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Pl.Konstytucji 3 Maja 2 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „ Remont elewacji .”
         Termin wykonania robót 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy.
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 27.05.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2008r o godzinie 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena 100 %
Warunki płatności:
 
Zamawiający ustala dwa terminy płatności :
-I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 60% wartości robót
-II termin do 31.10.2008r

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka te

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-15 14:03
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-15 14:03
Zaproszenie do składania ofert

 

Bartoszyce, dnia 2008-05-15
 
         „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca      w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Pl.Konstytucji 3 Maja 1 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „ Ocieplenie ściany tylnej.”
         Termin wykonania robót 2 miesiące od daty podpisania umowy.
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 27.05.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.2008r o godzinie 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena 100 %
Warunki płatności:
 
Zamawiający ustala dwa terminy płatności :
-I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 60% wartości robót
-II termin do 31.10.2008r
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-15 13:51
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-15 13:51
Zaproszenie do składania ofert

 

Bartoszyce, dnia 2008-04-30
 
 
 
 
         „LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 13-16 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „ Ocieplenie ściany frontowej .”
         Termin wykonania robót jeden miesiąc od daty podpisania umowy.
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 14.05.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2008r. o godz. 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena 100 %
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-30 10:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-30 10:37
Załączniki

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-30 10:38
Rozstrzygnięcie

 

 

Bartoszyce, dnia 2008-05-06
 
 
            "LOKUM" Sp. z o. o. w Bartoszycach informuje, że na ogłoszone zaproszenie do składania ofert na „Ocieplenie ściany frontowej i ściany z loggiami budynku przy ul. Poniatowskiego 6 wpłynęło 5 ofert:
1. "MIERZBUD" Zakład Remontowo-Budowlany Pan Jan Mierzwa 
Wiewiórki 6 11-220 Górowo Iławieckie
– na sumę – 124.770,69 zł brutto – Rg 15,59 zł
 
2. Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski 
11-200 Bartoszyce ul. M. Zientary Malewskiej 4
– na sumę – 136.527,88 zł brutto – Rg 19,96 zł
 
3. PBU „BUDMAX” Dariusz Małek 
11-200 Bartoszyce ul. Armii Ludowej 1D
– na sumę – 125.825,13 zł brutto – Rg 19,80 zł
 
4. Firma Handlowo-Usługowa „GEDEON” Jarosław Zaborowski 
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Wyszyńskiego 18A
– na sumę – 131.754,81 zł brutto – Rg 17,08 zł
 
5. Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Madekszo        
11-200 Bartoszyce ul. Broniewskiego 32
– na sumę – 111.858,94 zł brutto – Rg 16,85 zł
 
Wybrano ofertę Nr 5 Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Madekszo 11-200 Bartoszyce ul. Broniewskiego 32 na sumę – 111.858,94 zł brutto i stawkę Rg 16,85 zł
 
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-06 14:51
Zaproszenie do składania ofert.

„LOKUM” Sp. z o. o. w Bartoszycach ul. Jagiellończyka 9 działająca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Poniatowskiego 6 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie „Ocieplenie ściany frontowej i ściany z loggiami .”

         Termin wykonania robót dwa miesiące od daty podpisania umowy.
         Oferty należy złożyć w pokoju nr 2A do dnia 29.04.2008r. do  godz. 1000.
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2008r. o godz. 1015.
         W otwarciu ofert uczestniczyć będą przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych.
         Wymaganym załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych na wykonanie robót objętych ofertą przed datą podpisania umowy.
 
Kryterium oceny ofert:
Cena 100%
 
Warunki płatności:
Zamawiający ustala dwa terminy płatności:
- I termin 14 dni od daty wystawienia faktury 60% wartości robót,
- II termin do 15 grudnia 2008 r.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest  Pani Lucyna Jędryczka tel. 089 762 98 96

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-18 10:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-18 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-18 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-18 14:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-18 14:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-18 14:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Bartoszyce: wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno - użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o.o. w Bartoszycach.
Numer ogłoszenia: 8339 - 2008; data zamieszczenia: 11.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: LOKUM Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7629886, fax 089 7625237.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lokum-bartoszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach mieszkalno - użytkowych administrowanych przez LOKUM Sp. z o.o. w Bartoszycach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątanie klatek schodowych, chodników, podwórek i obudów, sprzątanie terenów zielonych, pielęgnacja żywopłowtów, utrzymanie zimowe chodników w zasobach administrowanych przez LOKUM Sp. z o.o.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia b.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych c.dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (kadra kierownicza) d.złożą oświadczenie, że w okresie realizacji zamówienia, zatrudnią w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 14 osób e.złożą oświadczenie, że zatrudnią osoby do obsługi (utrzymanie czystości i porządku oraz otwarcie i zamknięcie - poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1900, sobota 800 - 1500) nieruchomości przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach f.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą minimalną sumę 100 000,00 zł g.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 UPZP 2) Opis sposobu dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców opisanych w pkt 1 niniejszego rozdziału, zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Punkcie VIII, wg formuły spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot) 2)oświadczenie, że oferent dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 3)oświadczenie, że w okresie realizacji zamówienia zatrudni minimum 14 osób z terenu powiatu bartoszyckiego. 4)polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5)oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6)oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP - załącznik Nr 5, 7)oświadczenie, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie ważności umowy i nie będą podlegały zmianie, 8)zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący załącznik Nr 6 do Specyfikacji. 3.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo z zakresem umocowania. Pełnomocnictwo winno określać także Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z określeniem wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia. Uwaga: w przypadku pełnomocnictw mogą być one przedstawione w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lokum-bartoszyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: LOKUM Sp.z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 pok. 2A.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2008 godzina 10:00, miejsce: LOKUM Sp.z o.o. 11-200 Bartoszyce ul. Jagiellończyka 9 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-24 10:19:50