Biuletyn Informacji Publicznej
Lokum Sp. z o.o. w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termo-modernizację budynku Domu Dziennego Pobytu przy MOPS w Bartoszycach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego "MIERZBUD" Wiewiórki 6 11-220 Górowo Iławeckie z ceną 56.977,21 zł netto (słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 21/100). Oferta spełniała wszystkie warunki SIWZ i uzyskała 100 pkt w badanym kryterium - cena. Jednocześnie informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęła również oferta PBU "BUDMAX" ul. Armii Ludowej 1D 11-200 Bartoszyce z ceną 98.057,71 złotych netto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem zł. 71/100), spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Oferta uzyskała 58 pkt, przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-08-23 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-23 14:56:46