Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-22 08:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-02 13:28
Pismo dotyczące wniesienia protestu 14.12.07r.

Bartoszyce, dnia 14 grudnia 2007r.

 

Do wiadomości publicznej

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie”.

 

     Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą Bartoszycach informuje, że w dniu 14.12.2007 r. został wniesiony protest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stal-gaz” sj. Jan i Zbigniew Makarewicz, 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 47. Treść oraz zarzuty zawarte są w kserokopii protestu dołączonego do niniejszego pisma.

     Nadmieniam, że zgodnie z art. 181 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

     Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-14 14:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-14 14:35
Pismo dotyczące wniesienia protestu

Bartoszyce, dnia 07 grudnia 2007r.

Nasz znak:

 

P/BP/193/07

Do wiadomości Publicznej

Dotyczy:  Wniesienia protestu na treść ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych zlokalizowanego przy ul. Struga w Bartoszycach, woj. warmińsko-mazurskie”.

     Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą Bartoszycach informuje, że w dniu 06.12.2007 r. został wniesiony protest na treść ogłoszenia przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stal-gaz” sj. Jan i Zbigniew Makarewicz, 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńskiego 47. Treść oraz zarzuty zawarte są w kserokopii protestu dołączonego do niniejszego pisma.

     Nadmieniam, że zgodnie z art. 181 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania, do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy (protest dotyczący treści ogłoszenia a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 29.11.2007 r. lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – 29.11.2007 r.).

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 11:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-07 12:03
PROTEST dot. Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego 24-mieszkaniowego przy ul. Struga w Bartoszycach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-07 09:31
Pismo - Rozstrzygnięcie protestu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-07 12:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 07.12.2007r. BZP 244209-2007

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-07 13:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-07 13:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-29 14:27
PRZEDMIARY

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-29 20:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-22 08:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

"LOKUM" Sp. z o. o.

ul. Jagiellończyka 9

11-200 Bartoszyce

NIP: 743-17-33-165

REGON: 510997458

KRS 0000144399

Bank Millennium S.A.

17116022020000000061911136

Dane kontaktowe

centrala: tel. 89 762 52 36

lokum.bartoszyce@gmail.com

bip@bip.lokum-bartoszyce.pl

Dział Techniczny: 89 762 98 95

Administracja: 89 762 98 92

Windykacja: 89 762 98 93

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

godz. 7:00 - 15:00

 

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 663857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-15 14:34

Stopka strony